Projekt Base Metals w Australii

2679245

Lokalizacja BMP

Projekt Base Metals („BMP”) w 100% własność Prairie jest położony około 60 kilometrów na południowy zachód od Newman, w regionie Pilbara w zachodniej Australii. Ze względu na to, że priorytetem Prairie jest realizacja projektu w Polsce, Spółka postanowiła wydzierżawić realizację projektu BMP doświadczonemu zespołowi Marindi Metals Pty Ltd. („Marindi”).

Od października 2013 roku Marindi prowadzi pace poszukiwawcze w ramach projektu BMP na podstawie umowy o poddzierżawie złoża. Na podstawie tej umowy, Marindi miało utrzymać koncesję w dobrym stanie przez okres trzech lat, aby otrzymać 51% udziałów w BMP, a następnie, poprzez realizację odpowiednich zobowiązań inwestycyjnych, zwiększyć udziały w projekcie do 100%.

W kwietniu 2015 roku Prairie ogłosiła zawarcie nowej umowy z Marindi, na mocy której Marindi może nabyć 100% udziałów w BMP płacąc Prairie 0,5 mln AUD w gotówce w ciągu 60 dni od zawarcia umowy i kolejnego 1 mln AUD do 30 września 2016 roku. Prairie będzie dodatkowo otrzymywać prowizję hutniczą w wysokości 2,5% netto. Prairie dostała pierwszą transzę w wysokości 0,5 mln AUD 27 maja 2015 roku. Jeżeli Marindi nie dokona wpłaty drugiej transzy w wysokości 1 mln AUD Prairie ma prawo do zatrzymania pierwszej transzy, a pierwotna umowa będzie nadal obowiązywać.

Celem zawarcia drugiej umowy było przyspieszenie prac nad projektem BMP i zapewnienie, że Prairie będzie otrzymywała płatności w gotówce i płynnych akcjach. Marindi zobowiązało się do utrzymania przedmiotu umów w dobrej kondycji, podobnie jak w pierwszej umowie.