O nas

 

Prairie Mining Limited to nowoczesna spółka poszukiwawczo-wydobywcza, której działania koncentrują się na realizacji projektu budowy kopalni Jan Karski oraz projektu Dębieńsko. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie (GPW), Australii (ASX) i Londynie (LSE).

 

Kopalnia Jan Karski

Kopalnia Jan Karski będzie wysokowydajnym, nowoczesnym zakładem górniczym  zlokalizowanym w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Zasoby węgla przyszłej kopalni wynoszą 728 mln ton (zgodnie z klasyfikacją JORC).

W marcu 2016 roku Spółka ogłosiła wyniki Wstępnego Studium Wykonalności (PFS), które potwierdziły duży potencjał i wysoką opłacalność inwestycji. Jak wykazał PFS, kopalnia Jan Karski może produkować 6,34 mln ton węgla rocznie z przeznaczeniem na eksport, a koszt operacyjny wydobycia wyniesie niecałe 25 dolarów za tonę. Dzięki temu wydobywany surowiec będzie miał najniższy koszt dostarczenia na rynki europejskie.

Kopalnia Dębieńsko

Dębieńsko to projekt posiadający wysokiej jakości złoża węgla koksowego, zlokalizowany na Górnym Śląsku w bezpośrednim sąsiedztwie środkowoeuropejskich producentów stali. Projekt posiada 50-letnią koncesją wydobywczą, niezbędne przyłącza energetyczne, wodne oraz drogowe i kolejowe, a także pozwolenia środowiskowe. 16 marca 2017 roku Prairie ogłosiło wyniki Studium Ewaluacyjnego, które potwierdziły potencjał techniczny i ekonomiczny inwestycji w budowę kopalni w Dębieńsku, która na długie lata może stać się znaczącym, niskokosztowym producentem wysokiej jakości węgla koksującego. Zakładana produkcja wyniesie 2,6 mln ton rocznie. Dzięki zasobom węgla oszacowanym wg standardu JORC na 301 mln ton będzie to przedsięwzięcie o światowym znaczeniu.