O nas

 

Prairie Mining Limited to nowoczesna spółka poszukiwawczo-wydobywcza, której działania koncentrują się na realizacji projektu budowy kopalni Jan Karski oraz projektu Dębieńsko. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie (GPW), Australii (ASX) i Londynie (LSE).

 

Kopalnia Jan Karski

Kopalnia Jan Karski będzie wysokowydajnym, nowoczesnym zakładem górniczym  zlokalizowanym w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Zasoby węgla przyszłej kopalni wynoszą 728 mln ton (zgodnie z klasyfikacją JORC).

W marcu 2016 roku Spółka ogłosiła wyniki Wstępnego Studium Wykonalności (PFS), które potwierdziły duży potencjał i wysoką opłacalność inwestycji. Jak wykazał PFS, kopalnia Jan Karski może produkować 6,34 mln ton węgla rocznie z przeznaczeniem na eksport, a koszt operacyjny wydobycia wyniesie niecałe 25 dolarów za tonę. Dzięki temu wydobywany surowiec będzie miał najniższy koszt dostarczenia na rynki europejskie.

Kopalnia Dębieńsko

Dębieńsko to projekt posiadający wysokiej jakości złoża węgla koksowego, zlokalizowany na Górnym Śląsku w bezpośrednim sąsiedztwie środkowoeuropejskich producentów stali. Projekt posiada 50-letnią koncesją wydobywczą, niezbędne przyłącza energetyczne, wodne oraz drogowe i kolejowe, a także pozwolenia środowiskowe. Szacowane zasoby węgla w Dębieńsku, (Coal Exploration Target), wynoszą 210-260 mln ton. Ocena zasobów w tym ich ilości i jakości ma na razie charakter szacunkowy ponieważ nie przeprowadzono badań eksploracyjnych w stopniu wystarczającym dla dokładnego określenia zasobów oraz nie ma pewności co do tego czy w wyniku przeprowadzenia takich badan będzie można dokładnie określić zasoby.