Aktualności

Korzystna decyzja sądu dotycząca kopalni Jan Karski

25 kwietnia 2018

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”) informuje, że w odpowiedzi na wniosek Spółki, Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie o ustanowienie użytkowania górniczego. Sąd postanowił zakazać Ministrowi Środowiska udzielania koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych lub wydobywczych i zawierania umów o ustanowienie użytkowania górniczego obejmujących złoże „Lublin” oraz historyczne złoża K-4-5, K-6-7, K-8 i K-9. Zakaz dotyczy wszelkich podmiotów […]


Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

21 lutego 2018

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”) ogłosiła rezultaty badań laboratoryjnych prób pobranych z nowo wykonanego odwiertu, z obszaru przyszłej kopalni Jan Karski. Wykonane badania wykazały występowanie węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu. Dzięki znakomitym parametrom jakościowym węgiel z KWK Jan Karski może być sprzedany za wyższą cenę. Prairie dostrzega duże i rosnące zapotrzebowanie […]


Prairie Mining publikuje raport kwartalny

31 stycznia 2018

Spółka eksploracyjno-wydobywcza Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), opublikowała raport kwartalny podsumowujący wydarzenia związane z realizacją w Polsce dwóch projektów budowy kopalni węgla koksującego: Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Dębieńsko na Górnym Śląsku. Prairie oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej, która jest ostatnim formalnym dokumentem potrzebnym do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni […]


Komisja Europejska potwierdziła kluczowe znaczenie węgla koksującego dla gospodarki UE

13 grudnia 2017

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca dwa projekty w Polsce, może stać się wiodącym dostawcą węgla koksującego na rynek europejski. Węgiel koksujący znalazł się na liście 27 surowców mających kluczowe znaczenie dla gospodarki Unii Europejskiej. Aktualne ceny węgla koksującego typu 35 przekroczyły próg 200 USD/t (FOB Australia). – Perspektywa rosnącego popytu na […]


Silne poparcie lokalnych społeczności dla kopalni Jan Karski

14 grudnia 2017

Procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej dla kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie wkroczyła w końocwy etap. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Program konsultacji społecznych zainicjowany w gminie Cyców w województwie lubelskim wskazuje na silne poparcie dla budowy kopalni Jan Karski 74% mieszkańców województwa lubelskiego opowiada się za […]


Plan zagospodarowania przestrzennego dla kopalni Jan Karski został uchwalony

22 sierpnia 2017

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca dwa projekty wydobywcze w Polsce, otrzymała informację o uchwaleniu przez Miasto Siedliszcze planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni Jan Karski – to jeden z warunków uzyskania koncesji wydobywczej. Wcześniej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na odrolnienie 56 ha gruntów i przeznaczenie ich pod budowę […]


Aktualizacja informacji o KWK Jan Karski

8 sierpnia 2017

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca projekty w Polsce, spodziewa się we wrześniu 2017 r. zakończenia prac nad Bankowym Studium Wykonalności dla kopalni Jan Karski przygotowywanym przez strategicznego partnera – China Coal. Studium ma stanowić podstawę do zawarcia kontraktu EPC i uruchomienia finansowania budowy przez chińskie instytucje finansowe. Prace nad złożeniem wniosku […]


Niskopopiołowy węgiel typu 34 z Kopalni Jan Karski uzyska wysoką cenę rynkową

2 maja 2017

Analizy prób z odwiertu przeprowadzonego na terenie przyszłej kopalni Jan Karski pokazują, że głównym produktem zakładu będzie węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. Wstępna analiza przeprowadzona przez zewnętrznych ekspertów wskazuje, że wspomniany surowiec ze względu na wysoką jakość może być wyceniany o 10% wyżej od ceny rynkowej dla węgla typu 34. – […]


Studium ewaluacyjne potwierdza rekordowo niskie koszty przyszłej kopalni Dębieńsko

15 marca 2017

Prairie Mining Limited (Prairie, Spółka) publikuje wyniki Studium ewaluacyjnego (Scoping Study) dla swej inwestycji w Dębieńsku na Górnym Śląsku. Wyniki potwierdzają potencjał techniczny i ekonomiczny inwestycji w budowę kopalni w Dębieńsku, która na długie lata może stać się znaczącym producentem wysokiej jakości węgla koksującego. Dzięki zasobom węgla oszacowanym wg standardu JORC na 301 mln ton […]


Analiza marketingowa potwierdza konkurencyjną cenę sprzedaży węgla koksującego z kopalni Dębieńsko

8 marca 2017

Analiza marketingowa wykonana przez niezależną firmę consultingową CRU Group potwierdza dużą przewagę kosztową węgla koksującego z kopalni Dębieńsko, inwestycji realizowanej przez Prairie Mining Limited („Prairie”, „Spółka”). Kopalnia zlokalizowana jest na Górnym Śląsku, dzięki czemu szacowany koszt dostarczenia węgla do środkowoeuropejskich producentów stali wyniesie jedynie 4,6 USD za tonę.   Obecnie koszty importu węgla koksującego do […]


Website by Tailors Group