Kadra zarządzająca

Benjamin Stoikovich
Dyrektor generalny (CEO) Prairie Mining Limited oraz Prezes PD CO sp. z o.o.

Benjamin Stoikovich jest inżynierem górnictwa z doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Dzięki unikalnej ścieżce kariery, posiada wszechstronne doświadczenie w sektorze wydobywczym. Pracował dla BHP Billiton jako inżynier ds. kompleksów ścianowych odpowiedzialny za uzyskiwanie pozwoleń i nadzorowanie ścian wydobywczych w kopalniach. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska w bankowości inwestycyjnej w Londynie zdobywając doświadczenie w przeprowadzaniu i finansowaniu fuzji oraz przejęć.

Benjamin Stoikovich ukończył studia licencjackie z zakresu inżynierii górnictwa na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii, magisterskie na wydziale Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie w Wollongong oraz magisterskie z zakresu Mineral Economics na Curtin University w Australii. Posiada tytuł 1st Class Coal Mine Managers Ticket nadawany  przez  Coal Mine Qualifications Board w Australii oraz tytuły Chartered Engineer (CEng) i Chartered Environmentalist (CEnv) przyznawane w Wielkiej Brytanii.

Nick Edmunds
Kierownik Projektu

Nick Edmunds od ponad 35 lat jest związany z górnictwem węglowym, a także z sektorem wydobywania niemetali i utylizacją odpadów promieniotwórczych. Pierwsze doświadczenie w zarządzaniu produkcją w kopalni zdobył pracując dla brytyjskiej spółki węglowej British Coal, gdzie następnie awansował na coraz wyższe stanowiska kierownicze. Nick Edmunds jest wykwalifikowanym kierownikiem kopalni węgla kamiennego. Posiada doświadczenie z zakresu zarządzania procesem wydobycia przy użyciu kompleksów ścianowych oraz doświadczenie w projektowaniu szybów. Był również zaangażowany w proces wprowadzania nowoczesnych technologii kotwienia stropów w brytyjskich kopalniach pod koniec lat 80-tych.

Nick Edmunds ma wszechstronne doświadczenie jako kierownik projektów i inżynier. Odpowiadał za przeprowadzenie studium wykonalności dla projektów, programowanie, projektowanie, przygotowywanie specyfikacji technicznej, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo, a także przygotowanie kontraktów oraz ich realizację. Brał udział w procesach due diligence i sporządzaniu raportów na potrzeby ofert giełdowych. Nick Edmunds posiada uprawnienia eksperta z zakresu przeprowadzania studiów wykonalności dla kopalń węgla z zgodnie z JORC, NI 43-101, i SAMREC.

Jonathan O’Dell
Kierownik ds. geologii

Jonathan  O’Dell posiada uprawnienia eksperta z zakresu obliczania zasobów węgla zgodnie z klasyfikacją JORC ( Joint Ore Reserves Committee- Wyd 2012). Ma ponad 40-letnie doświadczenie w branży wiertniczej i górniczej. Pierwsze szlify zawodowe zdobył w firmie British Drilling and Freezing, gdzie pracował przy tunelowaniu, odzyskiwaniu szybów oraz wierceniu rdzeniowanych otworów badawczych i otworów hydrogeologicznych.

Jonathan O’Dell pracował jako jeden z głównych geologów dla brytyjskiej spółki węglowej National Coal Board/British Coal, gdzie zyskał bogate doświadczenie w zakresie geologii wydobycia węgla w kopalniach podziemnych. Później brał udział w wielu projektach jako konsultant w firmach doradczych w Wielkiej Brytanii i mniejszych przedsiębiorstwach górniczych, głównie koncentrując się na ocenie zasobów oraz eksploracji. Jonathan O’Dell ma duże doświadczenie w przygotowaniu szacunków zasobów, gdzie aktualne dane z nowych odwiertów badawczych koreluje się z danymi z odwiertów historycznych, tak jak ma to miejsce w przypadku Lublin Coal Project.

Mirosław Taras
Wiceprezes PD CO sp. z o.o.

Mirosław Taras jest związany z Lubelskim Zagłębiem Węglowym od ponad 30 lat. Rozpoczął pracę jako nadgórnik i awansował aż do pozycji Prezesa Zarządu LW Bogdanka. Z powodzeniem nadzorował prywatyzację i pierwotną ofertę publiczną akcji (IPO) spółki na GPW z której pozyskano 160 milionów USD na budowę dwóch nowych szybów. Mirosław Taras ukończył w 1980 roku Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie ze specjalizacją projektowanie i budowa kopalń.