< powrót do listy

Silne poparcie lokalnych społeczności dla kopalni Jan Karski

14 grudnia 2017

 

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”) ogłosiło dziś formalne złożenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko („Raport środowiskowy”) oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych dotyczących budowy kopalni Jan Karski, w której wydobywany będzie wysokiej jakości węgiel koksujący.

– Po złożeniu raportu środowiskowego i rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych, Prairie kontynuuje działania, których celem jest złożenie wniosku o koncesję wydobywczą umożliwiającą budowę kopalni Jan Karski we współpracy z naszym partnerem strategicznym, tj. spółką China Coal. Powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy – mówi Ben Stoikovich, Prezes Prairie.Wyniki niezależnego badania opinii publicznej przeprowadzonego niedawno wśród mieszkańców województwa lubelskiego potwierdzają ogromne społeczne dla budowy nowej kopalni. Budowa kopalni Jan Karski przyczyni się do ekonomicznego rozwoju całej Polski Wschodniej.

 

Złożenie Raportu środowiskowego i rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych

Prairie złożyło 6 października 2017 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska („RDOŚ”) w Lublinie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko („Raport środowiskowy”).  W związku z przedstawieniem przez RDOŚ dodatkowych uwag, wniosek oraz Raport środowiskowy zostały uzupełnione 22 listopada br. Dokumentacja spełnia wszelkie wymogi formalne i jest obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez RDOŚ.

Prairie czeka obecnie na zatwierdzenie Raportu środowiskowego w formie wydania decyzji środowiskowej. Jest to potrzebny do spełnienia wszystkich wymogów formalnych umożliwiających złożenie wniosku o wydanie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski. Niezależni konsultanci środowiskowi potwierdzili, że Prairie spełnia wszystkich wymogi regulacyjne. Spółka może się spodziewać uzyskania decyzji środowiskowej w przewidzianym prawem terminie.

W ramach procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej, 18 listopada 2017 r. odbyły się pierwsze konsultacje społeczne na ten temat, przeprowadzone w gminie Cyców. Zostały one zorganizowane zgodnie ze Standardami Banku Światowego („IFC”). W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy gminy Cyców, w tym wójt gminy Wiesław Pikuła, oraz aktualni pracownicy kopalni Bogdanka. Mirosław Taras, członek kadry menedżerskiej Prairie oraz Witold Wołoszyn, kierownik ds. ochrony środowiska i planowania Prairie, przedstawili plany związane z budową kopalni Jan Karski. Wspierali ich specjaliści z międzynarodowej grupy doradczej ds. środowiskowych Multiconsult Polska Sp. z o.o., którzy przygotowali Raport środowiskowy. Główne korzyści związane z powstaniem kopalni Jan Karski to miejsca pracy i powiązane z tą inwestycją pozytywne efekty społeczne:

 

Prairie realizuje prace mające na celu złożenie w najbliższych miesiącach pełnego wniosku o wydanie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski. Elementami wniosku będą zatwierdzony Projekt zagospodarowania złoża („PZZ”), miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana przeznaczenia gruntu na wydobycie kopalin) oraz Raport środowiskowy w formie decyzji o pozwoleniu na korzystanie ze środowiska. PZZ oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kopalni Jan Karski zostały już formalnie zatwierdzone.

Udzielenie decyzji środowiskowej sprawi, że spełnione zostaną wszystkie wymogi regulacyjne wymagane do złożenia przez Spółkę formalnego wniosku o koncesję wydobywczą.

 

Niezależne badanie opinii publicznej wskazuje na silne społeczne poparcie dla budowy kopalni

Centrum Badań Marketingowych INDICATOR („CBM Indicator”) – niezależna agencja badawcza z ponad 25-letnim doświadczeniem na polskim rynku – przeprowadziła szeroko zakrojone badanie dotyczące poziomu społecznego poparcia dla budowy kopalni na Lubelszczyźnie. Badanie wykazało bardzo duże poparcie mieszkańców dla powstania kopalni i ich dużą świadomość w kontekście istotności węgla kamiennego dla polskiej gospodarki. Wyniki badania wskazują, że 74% mieszkańców województwa Lubelskiego popiera budowę nowej kopalni w regionie.

 

Najważniejsze wyniki badania:

     

 

 

 

 

CBM Indicator przeprowadził osobne badanie wśród mieszkańców Cycowa, z którego wynika, że 82% mieszkańców jest świadomych znaczenia węgla dla rozwoju gospodarki. 74% zgadza się na powstanie kopalni w gminie Cyców lub sąsiedniej gminie. Istotnym aspektem jest fakt, że gmina Cyców już dziś może poszczycić się niższym bezrobociem i lepszą infrastrukturą w porównaniu do wielu innych gmin z regionu. To zasługa bezpośrednich korzyści płynących z wydobycia węgla przez kopalnię Bogdanka ze złóż zlokalizowanych m.in. na terenie Cycowa. Mieszkańcy konsekwentnie popierają działalność górniczą, dostrzegając związane z nią korzyści.

 

Prace prowadzone przez China Coal nad studium dla kopalni Jan Karski na finiszu

W listopadzie br. Spółka gościła w Polsce delegację przedstawicieli spółki China Coal No. 5 Construction Company Ltd. oraz oficjalnie autoryzowaną przez chiński rząd, agencję projektową Jinan Mine Design Institute. W trakcie tej wizyty dokonano oszacowania kosztów budowy i eksploatacji kopalni Jan Karski. Prace są prowadzone z polskimi specjalistami, wykonawcami i partnerami, którzy zapewnią odpowiednie zasoby.

Ustalono, że po wizycie chińskiej delegacji w Polsce, spółka China Coal ukończy wszelkie prace nad studium techniczno-ekonomicznym („Studium”) wymaganym przez chińskie instytucje finansowe do sfinansowania inwestycji w budowę kopalni. Zgodnie ze „Strategiczną umową o współpracy” zawartą pomiędzy Prairie a China Coal, Studium stanowić będzie podstawę do zapewnienia finansowania dłużnego na budowę i rozwój kopalni Jan Karski.

Po sporządzeniu kompletnego Studium, Prairie i China Coal zwrócą się do chińskich instytucji finansowych o zatwierdzenie udzielenia pakietu finansowego na potrzeby sfinansowanie inwestycji i podpiszą kontrakt na projektowanie i budowę kopalni („EPC”), na podstawie którego wybudowana zostanie kopalnia Jan Karski.

 

ZMIANY W ZARZĄDZIE

Prairie informuje, że Pan Artur Kluczny przestał pełnić funkcję w organach spółek zależnych Prairie, tj. PD Co Sp. z o.o. i Karbonia S.A.

 

Prairie Mining Limited_Silne poparcie lokalnych społeczności dla kopalni Jan Karski – komunikat prasowy