< powrót do listy

Plan zagospodarowania przestrzennego dla kopalni Jan Karski został uchwalony

22 sierpnia 2017

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza realizująca dwa projekty wydobywcze w Polsce, otrzymała informację o uchwaleniu przez Miasto Siedliszcze planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni Jan Karski – to jeden z warunków uzyskania koncesji wydobywczej. Wcześniej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na odrolnienie 56 ha gruntów i przeznaczenie ich pod budowę infrastruktury naziemnej kopalni.

 

Zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego to znaczący krok przybliżający nas do złożenia wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski. Kontynuujemy bliską współpracę z lokalnymi oraz regionalnymi władzami i otrzymujemy silne wsparcie miejscowej społeczności. Kopalnia Jan Karski jest w tej chwili jednym z najbardziej zaawansowanych projektów tej skali na całej północnej półkuli. Jej budowa, wspólnie z naszym partnerem China Coal, przyniesie znaczące gospodarcze i społeczne korzyści dla całej Polski Wschodniej. Zamierzamy teraz uzyskać decyzję środowiskową, a następnie zgodnie z planem złożyć wniosek koncesyjny – komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie.

 

Wizualizacja kopalni Jan Karski

 

Rada Miejska w Siedliszczu uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający budowę kopalni Jan Karski w miejscowości Kulik. Uchwała została poprzedzona pozytywną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie 56 ha gruntów i przeznaczenie ich na cele górnicze. Decyzja umożliwia wybudowanie na tym terenie kopalni wraz z infrastrukturą naziemną, która powstanie zgodnie z zatwierdzonym w maju 2017 r. przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie projektem zagospodarowania złoża oraz Bankowym Studium Wykonalności finalizowanym przez China Coal.

 

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kopalni Jan Karski

 

Uchwała zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to kolejny dokument niezbędny do złożenia kompletnego wniosku koncesyjnego, który zgodnie z polskimi przepisami, będzie się składał z projektu zagospodarowania złoża, pozytywnie zaopiniowanego przez Okręgowy Urząd Górniczy w maju 2017 r. oraz decyzji środowiskowej. Prairie planuje w najbliższych tygodniach zwrócić się o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Jej otrzymanie pozwoli Spółce na złożenie wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej dla kopalni węgla Jan Karski.

Głównym produktem przyszłej kopalni Jan Karski będzie węgiel koksujący typu 34 o bardzo niskiej zawartości popiołu. Aktualne ceny węgla koksującego typu 34 wynoszą 105 USD/t (FOB Australia), a węgla o niskiej zawartości popiołu, analogicznego z tym jaki produkowany będzie w kopalni Jan Karski, 140 USD/t (FOB USA).

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla kopalni Jan Karski został uchwalony – komunikat prasowy