< powrót do listy

Analiza marketingowa potwierdza konkurencyjną cenę sprzedaży węgla koksującego z kopalni Dębieńsko

8 marca 2017

Analiza marketingowa wykonana przez niezależną firmę consultingową CRU Group potwierdza dużą przewagę kosztową węgla koksującego z kopalni Dębieńsko, inwestycji realizowanej przez Prairie Mining Limited („Prairie”, „Spółka”). Kopalnia zlokalizowana jest na Górnym Śląsku, dzięki czemu szacowany koszt dostarczenia węgla do środkowoeuropejskich producentów stali wyniesie jedynie 4,6 USD za tonę.

 

 

– W 2016 r. Europa importowała około 40 mln ton węgla koksującego typu 35, z czego 49% pochodziło z Australii. Transport węgla z australijskiego regionu Queensland do Europy Środkowej kosztuje 37 USD/t i trwa nawet 60 dni. Węgiel z Dębieńska będzie mógł być dostarczony do tych samych odbiorców w ciągu 24 godzin za mniej niż 5 USD/t – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie. – Położenie w Europie Środkowej daje producentowi z Dębieńska naturalną przewagę kosztową nad węglem importowanym. W przeszłości oszczędności na transporcie były dzielone po połowie między producenta i odbiorcę. W rezultacie kopalnia uzyskiwała wyższą cenę sprzedaży, a klient niższy koszt zakupu i dodatkowo szybszą dostawę. Funkcjonowanie kopalni Dębieńsko będzie oparte na tej samej zasadzie. Produkowany przez nią węgiel będzie miał około 15 USD/t przewagi cenowej nad węglem z Australii czy USA. W wyniku negocjacji z klientami ten pozytywny efekt może zostać dodatkowo wzmocniony. To znacząco podniesie opłacalność projektu Dębieńsko i jednocześnie zapewni, że popyt na nasz węgiel wśród lokalnych hut i koksowni będzie bardzo wysoki – dodaje Ben Stoikovich.

 

 

Korzyści z położenia blisko odbiorców

Analiza marketingowa przeprowadzona przez firmę CRU Consulting zawiera porównanie kosztów importu węgla z Australii, USA i Rosji. Jako punkt docelowy i reprezentatywny przykład do wykonania obliczeń została wybrana należąca do ArcelorMittal największa koksownia w Europie Środkowej – Zdzieszowice.

W analizie założono, że węgiel jest kupowany w porcie kraju pochodzenia. Koszty dostarczenia do odbiorców obejmują koszt transportu morskiego, opłaty portowe, koszty przeładunku i składowania, jak również koszt transportu koleją z portu w Świnoujściu do Zdzieszowic (600km). Czas transportu wynosi od 30 dni w przypadku zakupu w USA do nawet 60 dni w przypadku importu z Australii. Transport surowca na tak dużą odległość może wiązać się z ryzykiem degradacji surowca i nałożenia kar.

Z kolei kopalnia Dębieńsko jest zlokalizowana jedynie 70 km od Zdzieszowic i bezpośrednio połączona koleją. Koszt transportu węgla z Dębieńska do Zdzieszowic wyniesie niecałe 5 USD/t.

– Podejmując decyzję o akwizycji kopalni Dębieńsko, dostrzegliśmy niezwykle korzystny – co już widać po wynikach analizy marketingowej – potencjał sprzedażowy, jaki tkwi w tym projekcie. Przewaga kosztowa wynikająca z uwarunkowań logistycznych w oczywisty sposób wzmacnia pozycję rynkową Prairie jako przyszłego producenta węgla w tej części Europy – mówi Artur Kluczny, członek kadry menadżerskiej Prairie.

 

 

Producenci węgla, tacy jak JSW i NWR, zlokalizowani w bliskiej odległości względem środkowoeuropejskich odbiorców korzystają na zdecydowanie niższych kosztach transportu. Oszczędności z tego tytułu są zwykle dzielone między sprzedawcę i kupującego. Oznacza to, że kopalnia Dębieńsko sprzedając węgiel koksujący lokalnym hutom i koksowniom będzie zyskiwać około 15 USD/t z tytułu renty geograficznej.

 

 Tabela 1: Koszt transport do Zdzieszowic
Port pochodzenia Odległość do Świnoujścia Szacunkowy czas transport (dni) Rodzaj statku Wielkość statku (t) Koszt transportu do Świnoujścia (USD/t 2017) Koszty portowe I inne opłaty (USD/t) Łączny koszt transportu morskiego (USD/t) Koszt transportu koleją (USD/t 2017)

Opłaty przeładunkowe

(USD/t)

Łączne koszty transportu (

USD/t 2017)

Hampton Roads 3 958 16 Panamax 70 000 11,5 6,0 17.5 11,9 1,6 31,0
Murmańsk 1 656 7 Panamax 70 000 6,7 6,0 12.7 11,9 1,6 26,2
Mobile 5 173 21 Panamax 70 000 14,0 6,0 20.0 11,9 1,6 33,5
Queensland 11 858 49 Panamax 70 000 18,2 6,0 24.2 11,9 1,6 37,7
Dębieńsko n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,0 1,6 4,6

 

Popyt na węgiel koksujący w regionie

Prairie planuje wykorzystać istniejącą infrastrukturę kolejową do transportu węgla koksującego do hut i koksowni w regionie. Niezależna analiza przygotowana przez Politechnikę Śląską potwierdza dostępną przepustowość linii kolejowych, umożliwiającą transport 4 mln ton węgla z kopalni Dębieńsko do kluczowych odbiorców.

– W promieniu niewiele ponad 100 kilometrów od Dębieńska znajduje się pięć zakładów należących do ArcelorMittal, Carbo Koks i Zamen Group, które zużywają rocznie ok. 10 mln ton węgla koksującego. Ze wszystkimi tymi zakładami Dębieńsko jest połączone istniejącą siecią kolejową, co daje nam przewagę nad węglem importowanym drogą morską – mówi Mirosław Taras, członek kadry menadżerskiej Prairie.

 

Tabela 2: Wybrane huty i koksownie
Właściciel Miejscowość Kraj Zdolność produkcyjna koksu (mln t) Zapotrzebowanie na węgiel koksujący (mln t) Odległość koleją od Dębieńska (km)
ArcelorMittal Ostrawa Czechy 1,53 2,14 60
ArcelorMittal Zdzieszowice Polska 4,0 5,6 70
ArcelorMittal Kraków Polska 0,7 0,98 125
Carbo Koks Bytom Polska 0,24 0,34 50
Zarmen Group Częstochowa Polska 0,65 0,91 90
US Steel Koszyce Słowcja 2,05 2,87 400
Voestalpine Linz Austria 1,45 2,03 500

 

 

 

Węgiel koksujący w europie

Europa w dużym stopniu jest uzależniona od importu węgla koksującego. W 2016 roku zużycie tego surowca wyniosło w Europie 52 mln ton, z czego 40 mln ton pochodziło z importu. Ponad 86% węgla importowanego do Europy sprowadza się z Australii, USA i Kanady.

 

 

W 2010 i 2014 roku Komisja Europejska przeprowadziła analizy mające zidentyfikować surowce kluczowe dla gospodarki Unii Europejskiej. W analizach brano pod uwagę:

Komisja Europejska uznała, że węgiel koksujący jest jednym z najważniejszych surowców dla Unii Europejskiej, a jego znaczenie przewyższają jedynie wolfram i wanad.

 

Analiza marketingowa potwierdza konkurencyjną cenę sprzedaży węgla koksującego z kopalni Dębieńsko – komunikat prasowy