< powrót do listy

Projekt Dębieńsko: potwierdzenie znaczących korzyści związanych z możliwością wykorzystania dostępnej infrastruktury

22 lutego 2017

Wyniki przeprowadzonej analizy infrastruktury istniejącej na obszarze projektu Dębieńsko, realizowanego przez Prairie Mining Limited („Prairie”, „Spółka”), potwierdzają możliwość jej szybkiego wykorzystania i osiągnięcia znaczących korzyści kosztowych.

 

 

– Przeprowadzone analizy potwierdzają, że istniejące połączenia drogowe i kolejowe, a także przyłącza energetyczne i wodne projektu Dębieńsko są bardzo dobrej jakości. Aby w pełni obsługiwać nową kopalnię, wymagają jedynie niewielkich nakładów finansowych na ich modernizację. Dysponujemy już niezbędną infrastrukturą, co pozwoli nam zaoszczędzić wiele milionów dolarów oraz uniknąć długiego procesu uzyskiwania pozwoleń i negocjacji z wykonawcami wymaganych przy tego typu projektach. Prace projektowe postępują bardzo szybko, a w najbliższych tygodniach planujemy publikację wyników Scoping Study – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie. – Na świecie w tej chwili jest niewiele projektów budowy kopalni wysokiej jakości węgla koksującego, które już dysponują istniejącą infrastrukturą i są zlokalizowane tak blisko kluczowych odbiorców – dodaje.

 

 

Kolej

Dawna kopalnia Dębieńsko, która prowadziła wydobycie do 2000 roku, była połączona z krajową siecią kolejową. Większość istniejącej infrastruktury kolejowej może być wykorzystana w projekcie prowadzonym przez Prairie. Minimalne nakłady inwestycyjne będą potrzebne na modernizację kopalnianej infrastruktury kolejowej, która w połączeniu z istniejącą krajową siecią kolejową, zapewni bezpośredni dostęp do odbiorców.

 

Drogi

Kopalnia Dębieńsko jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1 łączącej port w Gdańsku ze Śląskiem i biegnącej dalej aż do granicy z Czechami, gdzie łączy się z czeską autostradą D1. Istniejąca infrastruktura umożliwia transport ludzi i sprzętu.

 

Energia elektryczna

Przez teren projektu przebiega linia 110 kV będąca częścią krajowej sieci energetycznej. Aktualne przyłącze 6 kV pozwala na pobór 13 MW energii, przy czym wkrótce mają być dostępne również dwie linie 110 kV pozwalające na pobór 25 MW. Umowa z TAURON Dystrybucja GZE, lokalnym dystrybutorem energii, przewiduje przyłączenie kopalni umożliwiające pobór do 30 MW. Jest to wystarczająca ilość, aby zaspokoić zapotrzebowanie kopalni na energię elektryczną przez cały okres produkcyjny.

Woda
Zgodnie z danymi potwierdzonymi przez PWiK Czerwionka-Leszczyny, istniejąca magistrala wodociągowa zapewnia dostawy wody pitnej na poziomie 400 m3/dobę. Wstępne szacunki dla projektu Dębieńsko wskazują zapotrzebowanie na wodę na poziomie nie wyższym niż 350 m3/dobę.

 

 

– Dębieńsko znajduje się w regionie o bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze. Fakt, że jeszcze kilkanaście lat temu działała w tym miejscu kopalnia oznacza, że konieczna jest w zasadzie tylko modernizacja istniejącego połączenia kolejowego, drogowego i przyłączy wodnego i energetycznego. Znacząco zmniejsza to potrzebne nakłady finansowe w stosunku do budowy od zera – mówi Mirosław Taras, członek kadry menadżerskiej Prairie.

 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz środki potrzebne do wykonania niezbędnych napraw i modernizacji istniejącej infrastruktury szacowane są na około 10 mln USD.

 

Szacunkowe nakłady inwestycyjne
Infrastruktura Szacunkowy koszt (mln USD)
Kolej – modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie projektu 3,6
Drogi – modernizacja wjazdu na teren projektu 0,4
Energia elektryczna – budowa stacji energetycznej i rozdzielni 5,3
Woda – modernizacja istniejącego przyłącza wodnego 0,1
Razem 9,4

 

Projekt Dębieńsko potwierdzenie znaczących korzyści związanych z możliwością wykorzystania dostępnej infrastruktury – komunikat prasowy